De vzw Meta4Books is in 2000 opgericht vanuit Boek.be als confederatie van de belangenverenigingen van het Vlaamse boekenvak, nl. de Vlaamse boekverkopers (VVB), de uitgevers (VUV) en de boekenimporteurs (VBI). Meer informatie vindt u op www.boekenvak.be.

Meta4BooksMeta4Books heeft de ambitie op zich genomen om hèt metadatacentrum voor het Nederlandstalige boekenvak te worden. Zo beoogt ze haar diensten aan te bieden alle professionals uit het boekenvak met betrekking tot titel-, auteurs-en uitgeversinformatie, kortom tot alle informatie met betrekking tot het boek in zijn totaliteit.

Meta4Books vzw omvat volgende platformen:

  • DANTE: metadatabank
  • Boekenbank: orderplatform (voor uitgever, distributeur, boekhandel en bibliotheek)
  • Bibbank: collectievormingsplatform (voor boekhandel en bibliotheek)
  • BoeDA: digitaal aanbiedingsplatform (voor uitgever, vertegenwoordiger en boekhandel)

Lees meer op Meta4Books en haar projecten op haar website: www.meta4books.be